מיומנות התערבות א':

שיטות הראיון והקשר המסייע

ד"ר בל גבריאל-פריד

מדעי החברה, בית הספר לעבודה סוציאלית 

 

קורס חובה | כ-120 סטודנטים  |  סימולציות עם שחקנים 

בל.jpg

 על הקורס

הקורס מתמקד בהקניית בסיסיות של ראיון מקצועי (הקשבה, שאילת שאלות, טכניקות תמיכה והכוונה) ובניית Setting לטיפול פסיכוסוציאלי, המסייעים ונשזרים בכל שלבי ההתערבות המקצועית.  

 מה היה האתגר בקורס?

קושי בתרגול מיומנויות הראיון באופן מלאכותי.

 מה היה הפתרון?

סימולציות ראיון עם שחקנים מקצועיים המגלמים לקוחות באופן המדמה את המציאות בשדה העבודה הסוציאלית. הסטודנטים מתרגלים מיומנויות ראיון והתערבות מול השחקנים ומקבלים על כך משוב מהמרצה, השחקן וחבריהם לכתה.

 מה מרגש אותך בהוראה?

העובדה שסטודנטים מצליחים "לגדול".