שיטות חדשניות לחקר חותמות עתיקים מדרום-מערב אסיה

ד"ר עידו קוך

מדעי הרוח  | החוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

קורס בחירה | כ-20 סטודנטים | יצירת קטלוג לממצאים ארכאולוגיים  

על הקורס

בקורס זה נעסוק בחותמות: הסטודנטים והסטודנטיות ילמדו על ההיבטים השונים במחקר ובנוסף יתנסו בניתוח החותמות ובפרסומם בקטלוג אינטרנטי.

 מה היה האתגר בקורס?

הסטודנטיות והסטודנטים למדים על המחקר הארכאולוגי ואף יוצאים לשטח לחפירות ארכאולוגיות אך רק מעטים מהם למדים על ניתוח הממצאים הארכיאולוגיים.

מה מרגש אותך בהוראה?

העניין שמתפתח בקרב סטודנטיות וסטודנטים בתחום שהם לא הכירו קודם לכן

 מה היה הפתרון?

אוסף חותמות שלא פורסם עד כה יעבור את מסלול העיבוד המלא על ידי הסטודנטים והסטודנטיות ויועלה לאינטרנט כקטלוג. הקורס יכלול (1) מפגשים עיוניים שיעסקו בנושא החותמות בעת העתיקה; (2) מפגש הנחייה לקראת העבודה המעשית; (3) מפגשים לעבודה מעשית; (4) מפגש הנחייה שייקנה מיומנויות לכתיבת פרסום מדעי; (5) עבודה מעשית עצמאית שתכלול העלאת נתוני העבודה לקטלוג אינטרנטי וביקורת הדדית בין הסטודנטים/סטודנטיות לבין עצמם.ן; ו-(6) מפגש סיכום ובו יוצג הקטלוג האינטרנטי.