כימיה כללית ואנליטית

ד"ר יוסי צפדיה וגב' נטלי קוצ'רנקו

מדעי החיים, החוג לביולוגיה

קורס חובה | כ-500 סטודנטים | כיתה הפוכה

 על הקורס

הנושאים בקורס: מבוא לכימיה, מבנה האטום ומודלים של מבנה האטום, קשרים כימיים וקשרים בין-מולקולרים, תגובות כימיות, תמיסות וריכוזים, תורת הגזים, חומצות ובסיסים, מלחים קשי תמס.

 מה היה הפתרון?

תכנון קפדני מראש, ופגישות שבועיות במטרה לעדכן את לוח הזמנים בהתאם להתקדמות.

 מה הפתיע אותך בפרויקט? 

הסטודנטים ממשיכים להגיע להרצאות הפרונטליות וממלאים את האולם לאורך כל הסמסטר, ובאופן כללי היחס החיובי שלהם לקורס ההיברידי.

מה היה האתגר?

הסנכרון בין החלק המקוון לחלק הפרונטלי.

© 2023 by TAU Online - Tel Aviv University