כלכלה משתפת

ד"ר קובי קסטיאל

משפטים, קורס חוצה פקולטה

קורס חובה | כ-40 סטודנטים |  למידה מבוססת פרויקט PBL 

 על הקורס

במהלך הקורס הסטודנטים נחשפים למיזמים בולטים בתחום הכלכלה המשתפת, לסוגיות המשפטיות המורכבות והחדשניות שהם מעוררים, ולאופן שבו יש להסדיר (אם בכלל) מיזמים אלו.

 מה היה האתגר בקורס?

האתגר המרכזי בקורס היה לשמור את הסטודנטים אקטיביים ומעורבים בתכני הלימוד לאורך כל הסמסטר. בנוסף, חסרה בקורס הזווית הפרקטית.

 מה היה הפתרון?

למידה המבוססת על פרויקטים מחקריים שונים בתחום הכלכלה המשתפת. הליך הלמידה חייב את הסטודנטים לקחת חלק פעיל בשיעורים, ושילב למידה משותפת, ביקורת הדדית, הצגה בפני קהל ופיתוח כישורי כתיבת ניירות עמדה לקובעי מדיניות. בנוסף, לאורך הקורס הושם דגש על החיבור בין העשייה האקדמית לפרקטיקה. בסוף הקורס, הסטודנטים יציגו את עיקרי מחקריהם, כולל המלצותיהם להתמודדות עם המורכבויות המשפטיות שהמיזמים אותם חקרו מעוררים, לקובעי מדיניות ממשרד המשפטים ועיריית תל אביב.

 ממה הכי נהנית? 

נהנתי מלהתבונן בתהליך אותו עברו הסטודנטים במהלך הקורס: כיצד פרויקט ראשוני-גולמי קורם עור וגידים והופך לנייר עמדה מקיף. אני גם חש סיפוק אדיר מהחיבור לפרקטיקה, משיתוף הפעולה עם היחידה למעורבות חברתית, ומכך שתוצרי המחקר של הסטודנטים לא ישארו אצלי במגירה, אלא יועברו לקובעי מדיניות, ובשאיפה גם ישמשו אותם בעתיד.