חינוך רפואי ותקשורת

ד"ר אורית קרניאלי-מילר וד"ר הדס קידר

רפואה, החוג לחינוך רפואי 

 

 

קורס חובה | כ-185 סטודנטים  |  למידה התנסותית 

 על הקורס

קורס זה מתמקד בהכשרת סטודנטים לרפואה לקראת המפגשים הקליניים על-ידי מתן הזדמנות ללמוד ולתרגל מיומנויות תקשורת ומיומנויות בינאישיות בכדי לנהל מפגשים רפואיים בצורה מיטיבה.

 מה היה האתגר בקורס?

מרבית ההוראה בקורס היתה תיאורטית והתמקדה בקריאה עצמית בספר הקורס וכן בניהול דיון בקבוצות. דרך הוראה זו איננה מספיקה בכדי לפתח מיומנות.

 מה היה הפתרון?

מרבית ההוראה בקורס היתה תיאורטית והתמקדה בקריאה עצמית בספר הקורס וכן בניהול דיון בקבוצות. דרך הוראה זו איננה מספיקה בכדי לפתח מיומנות.

 כיצד הסטודנטים הגיבו לשינוי?

מאוד העריכו את התרגולים בקבוצות הקטנות, ביקשו יותר מזה. מבקשים עוד הדגמות. סטודנטים התנדבו שנצלם אותם לסרטונים הבאים.