ננוטכנולוגיה סביבתית

ד"ר אינס צוקר

מדעים מדויקים, בית הספר להנדסה מכנית 

קורס בחירה | כ-30 סטודנטים  |  למידה מבוססת בעיות PBL

Group 9.png

 על הקורס

הקורס החדש יציג את השימושים העיקריים של ננוטכנולוגיה כפתרון לבעיות סביבתיות, ידון באופן ביקורתי על עתיד הטכנולוגיה, ועל יכולת שילובה במערכות תעשייתיות סביבתיות.

 מה היה האתגר בקורס?

הנגשת התכנים לסטודנטים מרקעים שונים (שונות בין לומדים), ושימוש ברקעים אילו כרלוונטים ומועילים לפיתוח תחום חדשני כמו ננוטכנולוגיה סביבתית.

 מה היה הפתרון?

חלוקה של הקורס למקבצים הכוללים:

- מכינה לקורס ומהלך רתימה - 3 פרקים עיקריים: (1) ננוטכנולוגיה: תכונות כימיות-פיסיקליות בסיסיות, סינתזה, ואפיון, (2) יישומים סביבתיים של ננוחומרים ודיון על מקרי מבחן מן הספרות, ו- (3) השפעות סביבתיות של ננוחומרים (גורל, הסעה ורעילות ננוחומרים בסביבה). 

- סיור במעבדה. 

- סבבי פרויקטים להמחשת התיאוריה.

- סבב האקטונים ממוקד בו הסטודנטים יעבדו בקבוצות לפתרון בעיה סביבתית/שימוש בננוחומרים כפתרון לבעיות סביבתיות.

 מה מרגש אותך בהוראה?

פירוק התוכן לגורמים פשוטים שיכולים "להתעכל" בקלות בקרב סטודנטים.