לקראת קליניקה במדעי הרוח

ד"ר גל הרץ

מדעי הרוח, התכנית הרב תחומית   

קורס בחירה | כ-10 סטודנטים  |  סדנת רפלקציה

גל.jpg

 על הקורס

בקורס עסקנו בשאלה מהי פעולה של מדעי הרוח? כיצד ייצוג, הצבת בעיה, המשגה ופרשנות וזהות מהווים פעולות, וכיצד הן יוצרות ופותחות אפשרויות חדשות בעולמות שונים.

 מה היה הפתרון?

עבודה ממוקדת עם הסטודנטים על עבודות/ מאמרים שהם הציעו מתוך לימודיהם

 מה מרגש אותך בהוראה?

שמשהו חדש ומשמעותי נוצר תוך כדי השיעור ממנו גם אני לומד: פרספקטיבה, רעיון אחר, חיבור בלתי צפוי.

 מה היה האתגר?

פערים בין החוויות של הסטודנטים כתלמידים בפקולטה לבין התייחסות לפעולה אותה בקשנו לפתח בקורס.