נוירוביולוגיה

פרופ' נתן דסקל, ד"ר מאשה גוזמן אלוש, ד"ר שרון וייס

רפואה, התכנית המשולבת לרפואה ומדעי החיים

 

קורס חובה | כ-65 סטודנטים  |   

Masha.jpg

 על הקורס

הקורס מקנה את הבסיס המולקולרי למנגנוני מערכת העצבים ורקמות קונטרקטיליות, עם דגש על פעילות חשמלית וצימוד חשמלי-מכאני.

 מה היה האתגר בקורס?

קושי בשימוש בנוסחאות, יישום הנוסחאות במערכות ביולוגיות, חוסר ידע במקצועות מבוא (לדוג': חשמל), אין למידה רציפה לאורך כל הסמסטר.

 מה היה הפתרון?

סרטונים אינטראקטיביים להשלמת פערים, סרטונים אינטראקטיביים לפיצוח נוסחה מתמטית, שילוב מפגשי תרגול פעילים בכיתה בקבוצות קטנות, יצירת תצורי למידה כגון מפות קונספט לסיכום נושא, פעילות אינטראקטיבית לאורך כל הסמסטר (שימוש במערך Pearson).