כלים מתמטיים לפיזיקה

מר מאיר זיליג הס

הנדסה, החוג להנדסת חשמל

קורס חובה | כ-300 סטודנטים | המחשות פונקציות

 על הקורס

הקורס מספק את מכלול הכלים המתמטיים להם זקוקים תלמידי הנדסת חשמל בהתמודדות עם קורס הפיזיקה שנלמד במקביל.

 מה היה האתגר בקורס?

הסטודנטים לא מצליחים לקשר בין השימוש הטכני בכלים לבין השאלות בקורס הפיזיקה.

 מה היה הפתרון?

הגברת האינטואיציה המתמטית על ידי שימוש בתוכנות המחשה, כגון Geo-Gebra, Edu-Media, סרטונים אינטראקטיביים בפורמט עריכה H5P וכן סימולטור ייעודי שנבנה מאפס לצרכי הקורס.

 מה הפתיע אותך בפרויקט?

הפתיע אותי לגלות שהעזרים הדיגיטליים מסייעים לי גם ללמוד ולא רק ללמד.