אלימות כלפי נשים במשפחה: פרפסקטיבה אינטרדיסיפלינרית

ד"ר דניאלה שבאר-שפירא, פרופ' דפנה הקר, ד"ר גילי עופר-ביאלר, גב' עינת מיטל

מדעי החברה, בית הספר לעבודה סוציאלית

קורס בחירה | כ-30 סטודנטים | קורס אינטרדיספילנרי חברתי 

Group 10.png

 על הקורס

הבנת בעית האלימות כלפי נשים מפריזמות שונות: השפעת חוסר שוויון מובנה ופערי כח מגדריים, דינמיקה של אלימות והתמלכדות בתוכה, השפעתה על הבריאות, מצבן המשפטי של נשים ומשאבים סוציאליים.

 מה היה האתגר בקורס?

אלימות כלפי נשים היא בעיה חברתית שמטופלת לרוב כבעיה פרטית ומפריזמה דיסיפלינרית אחת. נשות מקצוע לא מחזיקות ידע רב תחומי ומסוגלות מקצועית אינטגרטיבית.

 מה היה הפתרון?

בקורס לומדות סטודנטיות מארבע דיסיפלינות שתפגושנה נשים נפגעות אלימות בעיסוקן המקצועי בתום הלימודים: רפואה, משפטים, עבודה סוציאלית ומגדר. את הקורס מלמדות יחד מרצות מהחוגים השונים. הסטודנטיות לומדות על האופן שבו כל דיסיפלינה מסבירה אלימות כלפי נשים תוך תרגול חשיבה ביקורתית, הבנת המוגבלות של כל דיסיפלינה והעמקה בהבנה אינטרדיסיפלינרית. כמו כן בשיתוף פעולה עם "מתחברים פלוס" של הדיקנט, הסטודנטיות עובדות בפרויקטים אינטרדיסיפלינריים בשירותים בקהילה.

 מה הייתה ההשראה שלך?

עבודה משותפת ומשמעותית בהיותי עובדת סוציאלית במקלט עם עורכת הדין של המקלט, ולרי זילכה. יחד בנינו דרכי עבודה אינטרדיסיפלינריות שהועילו לנשים נפגעות האלימות משמעותית יותר מאשר העבודה הנפרדת של כל אחת מאיתנו.