מבוא לרטוריקה

ד"ר ננה אריאל

מדעי הרוח, התכנית הרב תחומית במדעי הרוח

קורס חובה | כ-80 סטודנטים | שימוש בכלים דיגיטליים, סרטונים ומשחק מקוון

Group 12.png

 על הקורס

איך אנשים משפיעים באמצעות השפה? מהו שכנוע, ומה בינו לבין אמת, מוסר וחברה? על תכליתה של הרטוריקה, מעלותיה, והסכנות הטמונות בה, מימי יוון העתיקה ועד עולם תקשורת ההמונים של ימינו.

 מה היה האתגר בקורס?

בקורס התלמידים נדרשים לפתח מיומנויות של ניתוח טקסט, אבל בפועל כמעט לא מתרגלים אותן. קשה לתרגל בכיתה גדולה.

 מה היה הפתרון?

השתמשנו בתוכנות מפעילות כמו Mentimeter כדי לאפשר למשתתפים לתרגל עקרונות בשיעור בזמן אמת, ולקבל משוב, במיוחד בנושאים קשים כמו הלוגוס ברטוריקה. בנוסף, הגברנו את השימוש בסרטונים בהמחשה והעמקת ההבנה. הקורס מסתיים במשחק מקוון אינטרקטיבי וקבוצתי שבו המשתתפים מנתחים טקסט ומקבלים ביקורת עמיתים. המשחק הוא סימולציה שמכינה אותם למה שידרשו לעשות בפועל במבחן. כל זה מתאפשר בין השאר בזכות עוזר ההוראה המצוין גיא שפירא שעזר לשכלל את הקורס.

 מהי ההצלחה המרכזית בפרויקט?

אני חושבת שתרגול בכיתה של נושאים קשים מעודד את השוויון בין תלמידים שמגיעים עם רקע מהבית לבין תלמידים - בעלי יכולות לא פחותות - שעבורם הכל חדש. זו משימה נעלה.