ביג דאטה: 

בין פרקטיקה לביקורת

ד"ר יצחק ששון

מדעי החברה, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

קורס בחירה | כ-20 סטודנטים | למידה מקוונת, למידה בקבוצות

 על הקורס

הקורס עוסק הן בפרקטיקה והן בביקורת הסוציולוגית של טכנולוגיות מדע נתונים. במסגרתו הסטודנטים לומדים מגוון שיטות מחקר מעולם הביג דאטה לניתוח טקסט ונתונים כמותיים במדעי החברה.

 מה היה האתגר בקורס?

הקורס משלב ידע תיאורטי ומעשי. האתגר הוא ליצור מודל למידה אינטגרטיבי המשלב בין השניים תוך התחשבות ברקע ההטרוגני של תלמידי הקורס.

 מה היה הפתרון?

הקורס עובר במתכונת חדשה המשלבת יותר מעבדות יישומיות על חשבון שיעורים פרונטליים, תרגילי תכנות שבועיים ועבודת צוות במסגרת אירוע האקתון. כל אלו מקדמים למידה תוך כדי עשייה ומאפשרים לחוזקות השונות של תלמידי הקורס (כגון רקע תיאורטי, ידע סטטיסטי או כישורי תכנות) לקבל ביטוי לאורך הקורס.